Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pazartesi, 20 Mayıs 2024 00:00

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.05.2024 tarih ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan düzenleme ile Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine “(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen (Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi, Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde ise o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri) kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.” fıkrası eklenmiştir.

 

 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Başkandan Mesaj


Değerli ziyaretçiler Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Web sitemize hoş geldiniz.

25 Eylül 2021'de kaybettiğimiz odamızın efsane başkanı İsmail Bulur ağabeyimizi rahmet ve minnetle anarak; onun çizgisinde, yapmış olduğu görevi hız kesmeden devam ettireceğiz.

Devamı...