Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

SUÇ EŞYASININ ALIMI/SATIMI
Cuma, 11 Mart 2022 11:16

İLGİ : Sakarya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.02.2022 tarihli, E-43335950-000-21713 sayılı yazısı.

Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Devletimiz başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele etmekte; vatandaşlarımızın günlük hayatlarını aksama sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri almaktadır.

Vatandaşlarımız için maddi ve manevi zararlara, kişilerin kendilerini güvende hissetmesine suç kaygısının artmasına neden olarak asayişi olumsuz etkileyen hırsızlık, kolluk birimlerimizce alınan önlemler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen gayretler sayesinde son dönemlerde azalma eğiliminde olsa da ülkemizde en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında yer almaktadır.

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım-satımı hırsızlığın neden olduğu maddi/manevi zararları artırmakta ve adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Kanununun 165'inci maddesinde "Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer varlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası cezalandırılacaktır. " Hükmü ile suç olarak düzenlenmiş olmakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alım/satımının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır.

Konu hakkında detaylı bilgi ve ekleri için lütfen tıklayınız.

 

 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Başkandan Mesaj


Değerli ziyaretçiler Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Web sitemize hoş geldiniz.

25 Eylül 2021'de kaybettiğimiz odamızın efsane başkanı İsmail Bulur ağabeyimizi rahmet ve minnetle anarak; onun çizgisinde, yapmış olduğu görevi hız kesmeden devam ettireceğiz.

Devamı...