Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

İşyeri Açarken İstenen Belgeler
Pazartesi, 05 Temmuz 2010 17:23

Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

 • Bildirim Formu doldurulur.
 • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 • İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
 • İkametgah İlmühaberi
 • İşe Başlama Formu
 • Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İlgili Belediyeden İstenen Belgeler

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatına
İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan formların doldurulması gerekmektedir.

Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurluğundan İstenen Belgeler

 • İşyeri İkametgah İlmühaberi
 • Vergi yoklama fişi veya bilgisayar görüntüleme
 • Kimlik fotokopisi
 • 4 Fotoğraf
 • Alanında Ustalık belgesi

İlgili Meslek Odasından İstenen Belgeler

 • Vergi dairesine kayıt belgesi
 • İşyeri İkametgah ilmühaberi
 • 2 fotoğraf
 • Kimlik fotokopisi
 • Sicile kayıt belgesi
 • Alanında ustalık belgesi

Bağ-Kur' dan istenen Belgeler

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar. Bağ-Kur sigortalısı sayılır.

1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Başkandan Mesaj


Değerli ziyaretçiler Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Web sitemize hoş geldiniz.

25 Eylül 2021'de kaybettiğimiz odamızın efsane başkanı İsmail Bulur ağabeyimizi rahmet ve minnetle anarak; onun çizgisinde, yapmış olduğu görevi hız kesmeden devam ettireceğiz.

Devamı...