Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

Esnaf Olma Şartları
Pazartesi, 05 Temmuz 2010 17:23
 1. Öncelikle vergi dairesine kayıt yapılır.
 2. Esnaf ve sanatkarlar, esnaf ve sanatkar siciline kayıt olmak zorundadırlar.
 3. 5362 Sayılı kanunla; Oda kayıtları da Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü tarafından alınır.
 4. Esnaf Sicil Müdürlüğü tarafından üye kayıt beyannamesi verilir. Beyannamenin 1. sayfası sicil yetkilileri tarafından doldurulur.
 5. İlgili, üye kayıt beyannamesinin 2. ve 3. sayfalarını doldurur, tarih koyar ve imzalar.
 6. Sicil tarafından sicil ve oda kaydı yapılan üye için ilgili oda; bakanlığın sitesinde yayınladıktan sonra numarasını verir. Üyelik Kararını ilk toplantısında alır.
 7. Aynı faaliyetten dolayı, esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olanlar, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kaydedilemezler. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilemezler.
 8. Esnaf ve sanatkarların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir. Esnaf ve sanatkar aynı zamanda farklı iki mesleği icra ediyorsa; ayrı ayrı iki odaya kayıt yaptırabilir.
 9. Esnaf ve sanatkarlar da başka bir il sınırında işyeri açtıklarında, bulundukları Esnaf ve Sanatkar Siciline ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır.
 10. Ülkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak için gerekli izin ve müsaadeyi almış olan yabancı devlet uyruğunda bulunanların ilgili odaya kaydının yapılması gerekmektedir.

Üyelik Şartları Nelerdir?

 1. T.C. uyruğunda olmak veya yabancı devlet uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticareti yürütmeye izinli bulunmak.
 2. Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olmak,
 3. Vergi mükellefi olmak.
 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

Üyenin Görevleri

 1. Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek, (Kayıt ücreti kayıt yapılırken sicil müdürlüğüne, yıllık aidat Nisan ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte ödenir.)
 2. Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları karar uymak zorundadırlar.

Durum Değişikliğini Bildirme

Oda ve ajanlıklara kayıtları yapılanlar kayıt beyannamelerinde yazılı hususlarda meydana gelecek değişiklikleri Sicil ve Odaya bildirmek zorundadırlar.

Kaydın Terkini-Üyelik Niteliğinin Kaybı

 1. Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
 2. Üyelik Şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar,
 3. Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler,
 4. Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Başkandan Mesaj


Değerli ziyaretçiler Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Web sitemize hoş geldiniz.

25 Eylül 2021'de kaybettiğimiz odamızın efsane başkanı İsmail Bulur ağabeyimizi rahmet ve minnetle anarak; onun çizgisinde, yapmış olduğu görevi hız kesmeden devam ettireceğiz.

Devamı...