Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ
Pazartesi, 21 Ekim 2019 06:03

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Mesleki Yeterlilik Kurumu  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No:2019/1)" 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ gereğince; Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin (3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar,Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul  ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm,alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.)  bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacağı, ayrıca bu tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince işlem yapılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluğu Getirilen Meslekler için tıklayınız.

 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Başkandan Mesaj


Sayın ziyaretçiler Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Web sitemize hoş geldiniz.

Dünyamızda değişim süreçlerini hızlandıran en önemli etkenlerden biri olan internet dünyası artık herkes tarafından kullanılmaktadır.

Devamı...