Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

PLASTİK POŞET UYGULAMALARI
Salı, 16 Temmuz 2019 07:54

Bilindiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanun’un “Poşet Ücreti” başlıklı Ek-13’üncü maddesinde (29/11/2018-7153/8 md) “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” Hükmü yer almakta olup, bu hükme istinaden “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda; satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme süreleri 2872 sayılı Çevre Kanunu’nca belirlenmiş olup, söz konusu beyanname ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanun’un 20 inci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (bb) bendi kapsamında idari para cezaları verilmekte olup, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatılmaktadır.

 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Başkandan Mesaj


Sayın ziyaretçiler Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Web sitemize hoş geldiniz.

Dünyamızda değişim süreçlerini hızlandıran en önemli etkenlerden biri olan internet dünyası artık herkes tarafından kullanılmaktadır.

Devamı...