Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı

İŞ YERLERİNDE İŞ VEREN VEYA İŞ VEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İSG HİZMETLERİ EĞİTİMİ
Çarşamba, 10 Nisan 2019 05:48

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 3 Ocak 2019 tarihinde "İş yerlerinde iş veren veya iş veren vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi Protokolü" imzalanmıştır. Bu protokol ile Birliğimiz Türkiye genelinde İş veren veya iş veren vekili tarafından yürütülecek  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi vermeye yetkili ilk ve tek meslek kuruluşu olmuştur.

Bu eğitimi tamamlayan kişilere “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi” verilecektir. Bu belge ile Bakanlığın belirlediği bir üniversiteye (Anadolu Üniversitesi) sınava girmek için başvurulacaktır. Bu eğitimi ve belgeyi almadan sınava katılım mümkün olmayacaktır. Yapılacak sınavda 100 puan üzerinden 50 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır. Başarılı olan adaylar kendi işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimine verilen görevleri (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere) yürütebilecektir.

İlgi yönetmeliğe göre elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işverenler veya işveren vekilleri, herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın bu eğitim ve sınava katılabilecektir. Az tehlikeli sınıfa ait mesleklerin listesi Ek-A’da, ilgi Yönetmelik Ek-B’dedir.

Bu kapsamda yönetmelik ve protokol hükümlerine göre Birliğimizce hazırlanan 16 ders saatlik eğitim programımız Bakanlık tarafından onaylanmıştır. Uygulanacak Eğitim Programı Ek-C’de sunulmuştur.

Anadolu Üniversitesi tarafından bu eğitimi alanlar için yapılacak sınav tarihi 16 Haziran 2019 olarak açıklanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından da, Birliğimizden bu eğitimi alarak 16 Haziran 2019 tarihinde sınava gireceklerin listesinin 17 Nisan 2019 tarihine kadar Bakanlığa bildirilmesi istenmiştir.

Planladığımız eğitim tarihi ile sınav tarihi arasında iki aylık bir süre bulunması ve eğitime katılanların sınava kadar öğrendiklerini unutabileceğinden hareketle, Birliğimizce Bakanlık nezdinde yapılan girişim ve görüşmeler sonucunda, eğitim programının sınava yakın bir tarihte yapılması için olur alınmıştır. Bu itibar ile eğitim programı sınava yakın bir tarihte yapılacak ve eğitim tarihi bildirilecektir.

Ancak;

1. Eğitime katılacakların listesinin Bakanlığa 17 Nisan 2019 tarihine kadar bildirilmesi ve

2. Eğitime katılacakların http://esertifika.anadolu.edu.tr internet adresinden 22-24 Nisan 2019 tarihleri arasında sınav başvurusu yapmaları bildirilmiştir. İlaveten Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak sınav ücretinin 150 TL olacağı ve sınav ücretinin sınav başvurusu esnasında Anadolu Üniversitesi’nin bildireceği hesaba yatırılacağı bilgisi de verilmiştir.

Bu itibarile; eğitim programına katılmak isteyen esnaf ve sanatkârlarımızın 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 17:00' kadar aşağıdaki hesap veya IBAN numarasına  veya Birliğimiz veznesine elden 150 TL sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

Eğitime katılmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 16:00'a kadar Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası ve telefon numarasını odamıza bildirilmesi önemle rica olunur.

EK-A : Az Tehlikeli Sınıfa Ait Mesleklerin Listesi için tıklayınız.

EK-B : İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

EK-C : Eğitim Programı için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Başkandan Mesaj


Sayın ziyaretçiler Geyve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Web sitemize hoş geldiniz.

Dünyamızda değişim süreçlerini hızlandıran en önemli etkenlerden biri olan internet dünyası artık herkes tarafından kullanılmaktadır.

Devamı...